Памятка для дорослих

Пам’ятка для дорослих щодо організації фізичного виховання:

1. Створити умови для різноманітної рухової активності.

2. Щоденно проводити ранкову гімнастику тривалістю 4-5 хвилин, що складається з 3-4 загальнорозвиваючих вправ.

3. Залучати дітей до активної сумісної рухової діяльності на за­няттях з фізичної культури (тривалістю 10—20 хв.) та в ході ігрових вправ і рухливих ігор під час прогулянок (тривалістю 20-35 хв.).

4. Хвалити не лише дитину, яка легко і швидко виконала вправу, але й ту, яка вирізняється гіршою координацією рухів, має надлишок ваги, проте виявила старанність, доклала особистих зусиль.

5. Враховувати, що кожна дитина набуває рухового досвіду в при­таманному для неї темні, в залежності від рівня її рухливості, віку, природних можливостей та ін.

6. Реалізовувати індивідуальний та диференційований підходи.

Використовувати музику під час виконання дітьми таких основ­них видів руху як ходьба, біг, стрибки.

7. Заохочувати прояви елементарної моторної самостійності.

8. Ввести правило: щоденне проведення ранкової гімнастики.
Можна скористуватися вже готовими комплексами вправ для дітей
дошкільного віку, але можна їх і добирати самостійно. Однак при
цьому варто пам’ятати, що головним показником правильного прове­дення гімнастичних вправ є позитивна емоційна реакція дитини. Тому доцільно керуватися такими правилами:

Без названия1—  Вправи повинні бути розраховані на виконання п’яти завдань (виховання правильної ходьби, почуття рівноваги, профілактика плоскостопості, правильна координація рухів, вправи для м’язів спи­ни).

—  Вправи повинні бути розраховані для чотирьох груп м’язів (пле­чового пояса, м’язів ніг, живота, спини).

—  Добирати вправи необхідно з урахуванням роботи і відпочинку м язів. Тому недоцільно давати 2 вправи підряд для одного і того самого м’ яза.

—  Проводити чергування гімнастичних вправ з масажем.

—  Обов’язкова наявність гімнастичного знаряддя