Наші Гуртки

Туристичний

Краєзнавчо-туристичний гурток

Керівник гуртка:  Кановець А. О.

Напрямки роботи:

  • екологічне краєзнавство (розуміння природного середовища, усвідомлення суті проблеми охорони природи, формування екологічної світогляду);
  • біологічне краєзнавство (вивчення рослинного і тваринного світу рідного краю, вивчення людини як однієї з природніх істот, вплив природи на здоров’я,  пошук методів збереження і покращення природи рідного краю);
  • географічне краєзнавство ( вивчення географічних особливостей рідного краю);
  • господарче краєзнавство (економіка краю);
  • етнографічне краєзнавство (закладання основ духовності, вивчення предметів матеріальної та духовної культури);
  • історичне краєзнавство (вивчення минулого рідного краю, ознайомлення з археологічними та історичними джерелами, героїчні подвиги воєнних років, виховання відчуття особистої причетності до історії рідного краю і відповідальності за свої дії);
  • музеєзнавство;
  • краєзнавчо-туристична підготовка.

[nggallery id=33]