Правила поведінки здобувачів освіти ЗДО

Правила поведінки здобувача освіти в закладі дошкільної освіти (ЗДО) Правила поведінки здобувача освіти в ЗДО базуються на законах України, наказах Міністерства освіти і науки України та рішеннях органів місцевого самоврядування, Статуті закладу. Здобувачі освіти в ЗДО повинні дотримуватись таких правил: — Приходити вчасно в заклад дошкільної освіти. — Вітатися з усіма працівниками ЗДО. — У всьому слухатися вихователя. — Якщо щось болить, то обов’язково про це сказати вихователю. — Берегти.