Мова освітнього процесу в закладці освіти

Стаття 1. Визначення термінів
… державна мова — закріплена законодавством мова, вживання якої обов’язкове в органах державного управління та діловодства, установах та
організаціях, на підприємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, у сферах зв’язку та інформатики тощо.
— Стаття 6. Державна мова України
Державною мовою України є українська мова. Українська мова як державна мова обов’язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах в межах і порядку, що визначаються цим Законом. Держава сприяє використанню державної мови в засобах масової
інформації, науці, культурі, інших сферах суспільного життя.
Закон України «Про освіту»:
— Стаття 7. Мова освіти
Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Відповідно до Законів України «Про засади державної мовної політики» та «Про освіту» у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу № 132 мовою освітнього процесу є державна мова – українська мова.

Закон України Про забезпечення функціонування української мови як державної.doc (431104)
Про впровадження нової редакції Українського правопису.docx (34099)

— Валентина Підопригора